Rim u novembru

Trajanje

6 dana

Cijena

590KM

Romul i Rem, Gaj Juluje Cezar, Leonardo da Vinci, Mikelandjelo, Kolumbo, Sofija Loren…
Pompeji, Vezuv, Venecija, gondole, Krivi toranj, Mona Liza, Sveta Stolica, Vječni grad, Mediteran…
Romeo i Julija, ljubav, romantika, kancone, Ferrari, Cosa Nostra, pizza, visoka moda
Piza, Rim, Vatikan, Napulj, Pompeji, Tivoli…

MOGUĆNOST PLAĆANJA U VIŠE MJESEČNIH RATA!

Program putovanja

Piza - Rim - Napulj - Pompeji

1.DAN: 01.11.2023.GODINE (srijeda) DOBOJ

Polazak iz Doboja u 19h. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja.

 

2.DAN: 02.11.2023. (četvrtak) RIM

Dolazak u Rim I kratka panorama sa razgledanjem I upoznavanjem grupe o Rimu i smještaj u hotel u 14h. Slobodno vrijeme. Noćenje.

 

3.DAN: 03.11.2023. (petak) RIM

Doručak. Okupljanje grupe i odlazak u fakultativno razgledanje Rima: Koloseum, Konstantinov slavoluk, Crkva Svetog Petra u lancima (Mojsije), Forum Romanum sa ulaskom u kompleks I obilaskom kompleksa, Slavoluk Septimija Severa, Titov slavoluk, Kurija, Trajanova palata i stub, pijaca, kipovi Gaj Julija Cezara, Augusta Oktavija i Trajana, mape Rimskog carstva vezane za određene periode, Piazza Venezia, Palata Venecija, Musolinijev balkon, Palata nacija, vječni plamen, počasna straža, spomenik Viktoru Emanuelu II, Via del Corso, Fontana di Trevi, Panteon, Španski trg, Piazza Navona, Piazza del Popolo, Palata Rimskog tribunala, Castel Sant’Angelo, Tiburtina, Usta istine, crkva San Giovanni in Laterano, Parlament Italije, Vlada Italije, Cezarov hram, crkva Svetog Kuzme i Damjana… Odlazak do EUR-a. Povratak u hotel u večernjim časovima. Noćenje.

 

4.DAN: 04.11.2023. (subota) RIM – NAPULJ – POMPEJI

Doručak. Cjelodnevni fakultativni izlet do Napulja, jednog od najegzotičnijih gradova južne Italije: Novi dvorac, Španska četvrt, Galerija Umberto I, Kraljevska palata, San Đovani, Karbonara, Katedrala, Vezuv… Nastavak putovanja do obližnjih Pompeja: amfiteatar, kuća Vetijevaca, kuća fauna, svetilište lara, Forum, Forumske terme, pompejska pijaca… Povratak u Rim. Noćenje.

 

5.DAN: 05.11.2023. (nedelja) RIM – VATIKAN

Doručak. Odjavljivanje iz hotela. Slobodno vrijele ili Fakultativna posjeta Vatikanu: Rafaelove sobe, Vatikanski muzej, Vatikanska zbirka, Vatikanska biblioteka, Sikstinska kapela, Etruščanski muzej, galerija geografskih karata, Pinakoteka, muzej Pio-Cristiano, Crkva Svetog Petra, Mikelanđelova Pijeta, Stopalo Svetog Petra, Baldahin, Papski oltar, Filaretova vrata, Sveta vrata, Kripta… Polazak ka BIH.

 

6.DAN: 06.11.2023. (ponedeljak) DOBOJ

Dolazak u jutarnjim časovima.

CIJENA ARANŽMANA S PDV-om 590,00 KM

Cijena aranžmana obuhvata

– Prevoz autobusom visoke turističke klase (TV, DVD, AC);

– 3 noćenja s doručkom u hotelu 4* u Rimu Grand Hotel Fleming 4* Rim https://www.grandhotelfleming.it u sobama 1/2 i 1/3 (kontinentalni doručak);

– Usluge licenciranog turističkog vodiča;

– Usluge lokalnog licenciranog turističkog vodiča;

– Obilaske prema programu;

– Organizacione troškove.

Cijena aranžmana ne obuhvata

– Fakultativne izlete, ulaznice za muzeje, objekte i lokalitete: Vatikan (rezervacija, ulaznica, lokalni vodič), Napulj i Pompeji € (prevoz, vodič, ulaznica, organizacija); Forum Romanum + Koloseum € (ulaznica, rezervacija, vodič);

– Osiguranje pružanja pomoći za vrijeme putovanja i boravka u inostranstvu u visini pokrića max. 30.000€ – 12,00KM

– Doplatu za 1/1 sobu u iznosu od 235,00 KM;

– Obaveznu komunalnu taksu za Rim i okolinu – 5€ dnevno po osobi za hotel sa 2* i 3*, odnosno 6€ dnevno po osobi za hotel sa 4* i 5*;

– Sve pansionske i vanpansionske usluge, osim navedenih u programu;

– Individualne troškove putnika.

Napomene

– Program je rađen na bazi minimum 45 putnika koji su platili punu cijenu aranžmana.

– Za svaki fakultativni izlet potrebno je najmanje 30 osoba koje su platile punu cijenu fakultative, u protivnom, cijena fakultativnih izleta po osobi mora biti uvećana ili izlet ne može biti realizovan.

– Za svaki fakultativni izlet potreban je najmanji broj prijavljenih osoba što direktno utiče i na cijenu i na mogućnost ili nemogućnost realizacije fakultativnih izleta. Dodatni uslovi za realizaciju izleta dobijaju se na licu mjesta u zavisnosti od situacije i uslova lokalnog organizatora.

– Vrste i cijene fakultativnih izleta su dostupni preko info-tabli i pisanih informacija predstavnika Organizatora

– Fakultativni izleti nisu obavezni i nisu sastavni dio Programa putovanja i Ugovora, Potvrde o putovanju. Putnik odabirom izleta, bira i lokalnog organizatora, kao i njihove uslove i uzajamne ugovorne obaveze! Cijena izleta, pored ostalog, zavisi i od broja prijavljenih putnika.

– Organizator zadržava pravo izmjene redoslijeda, termina i uslova fakultativnih izleta.

– Broj telefona predstavnika Organizatora, Suorganizatora na destinaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije, a najkasnije prije započinjanja ugovorenog putovanja.

– Sve posjete i izlete je moguće realizovati samo u slučaju da su objekti otvoreni u vrijeme vašeg boravka u mjestu putovanja i da postoji mogućnost ulaska s obzirom na razne okolnosti (gužva, vrijeme obilaska, praznici, preopterećenost objekta posjetama…).

– Organizator ne snosi odgovornost za povećanje cijena ulaznica, fakultativnih izleta i osiguranja, i cijene navedene u programu važe na dan formiranja programa.

– Sadržaji panoramskih razgledanja i fakultativnih izleta podložni su promjeni i zavise od gužvi na granicama, putevima, u gradovima, radova na saobraćajnicama, objektima i lokalitetima, saobraćajnih kolapsa, štrajkova, atmosferskog vremena, radnog vremena i sl., kao i zakazanog vremena za određene obavezne sadržaje programa, prevoze (bus, brod, avio transfer…), broja putnika itd.

– U okviru panoramskog razgledanja gradova nisu predviđene posjete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

– Fakultativni izleti i ulaznice se plaćaju na licu mjesta u eurima.

– Putnici koji putuju na izlete imaju mogućnost da dobiju lunch paket umjesto obroka koji neće koristiti u hotelu i to samo u slučaju da su izvršil najavu na recepciji najmanje 24h ranije, tj. najkasnije do 12:00h prethodnog dana. Putnik je obavezan da lično podigne svoj lunch paket u zakazano vrijeme i na zakazanom mjestu. U protivnom, smatraće se da su obroci redovno iskorišćeni u restoranu i putnik nema nikakvo pravo potraživanja bilo kakvih sredstava i nadoknada na ime neiskorišćenih obroka u hotelu.

– Kategorizacija hotela navedena u programu je po nacionalnim standardima svake pojedine zemlje.

– Hoteli iz programa se nalaze u gradskim zonama navedenih gradova, ukoliko u programu nije drugačije naznačeno.

– Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usljed objektivnih okolnosti, kao i da usljed državnih ili vjerskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja i sl. ne rade.

– Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja Ugovora između Organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promjene koje Organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usljed svjetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Organizator putovanja ne može imati uticaja.

– Trokrevetne i četvorokrevetne sobe su, po pravilu, standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja koji su obično lošijeg kvaliteta od redovnih.

– Rezervacija 1/1 sobe se vrši isključivo na pisani zahtjev i važi nakon pisane potvrde rezervacije od strane Organizatora.

– Obavezno je osiguranje pružanja pomoći za vrijeme putovanja i boravka u inostranstvu. Ukoliko putnik za putovanje u zemlje Šengena posjeduje neku drugu, individualnu polisu osiguranja, treba da se kod osiguravajuće kompanije informiše o aktiviranju i korišćenju polise.

– U slučaju da putnik odustane od putovanja, doživi nesrećan slučaj, izazove štetu trećim licima i budu mu ukradene ili uništene stvari, može dobiti novčanu nadoknadu od Osiguravajuće kuće, ukoliko plati osiguranje od dopunskih rizika.

– Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrijednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

– U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i povećanja cijene prevoza, Organizator zadržava pravo na povećanje cijene aranžmana, kao i pravo na otkaz aranžmana, a sve najkasnije 3 dana pred put.

– Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju bilo koje zemlje, kao ni u slučaju nedobijanja ili nerealizacije vize, kada se automatski podrazumijeva da putnik odustaje od aranžmana, te podliježe troškovima otkaza prema OUP-u i ne vraćaju mu se troškovi vize i osiguranja.

– Organizator ne obezbjeđuje vizu već samo može da posreduje u postupku podnošenja dokumentacije za dobijanje vize.

– Putnici koji nisu državljani BiH, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

– Svi putnici su obavezni da poštuju ograničenja u vezi sa iznošenjem deviza iz zemlje i da se pridržavaju zakonskih i carinskih propisa, za šta lično snose odgovornost.

– Potpisnik potvrde o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa programom putovanja, eventualnim izmjenama programa putovanja, uslovima viziranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora, kao i visini novčanih sredstava koja svaki putnik mora imati prilikom ulaska u zemlje kroz koje i u koje putuje.

– Preporučuje se putnicima, državljanima BiH, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju i sl.) informišu na sajtu Delegacije EU u BiH www.europa.ba ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju.

– U slučaju da putnik nije izvršio uplatu u potpunosti do polaska, isto se smatra otkazom putovanja u skladu sa Opštim uslovima putovanja.

– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo otkaza aranžmana, odlaganja putovanja, angažovanja manjeg prevoznog sredstva, realizacije putovanja zajedno sa drugim organizatorima istog ili sličnog putovanja, kao i pravo povećanja cijene aranžmana, a sve najkasnije 3 dana pred polazak.

– Organizator zadržava pravo da putem ponude “first minute“ i ponude “last minute“ proda ovaj aranžman po cijenama koje su niže od cijena u programu. Putnici koji su uplatili aranžman po cijenama objavljenim u ovom programu, nemaju pravo da potražuju razliku u cijeni.

– Organizator putovanja smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima i Programom putovanja, popunjavanjem i potpisivanjem Prijave za putovanje i uplatom novčanih sredstava predviđenih za prijavu i rezervaciju aranžmana!

– Organizator zadržava pravo izmjene redoslijeda pojedinih sadržaja u programu.

– Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

– Opcija prijave: do popune mjesta.

– Molimo Vas da se obavezno pažljivo obavijestite o našim Opštim uslovima putovanja. Možete ih pročitati i na našem sajtu OVDE.

Način plaćanja

– Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama;

– Prijava za aranžman podrazumijeva uplatu u visini od 100,00KM;

– MOGUĆNOST PLAĆANJA U VIŠE MJESEČNIH RATA!

Organizator putovanja: “ISTRA TRAVEL”

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja “ISTRA TRAVEL”.

Srećan put i prijatno putovanje želi Vam “ISTRA TRAVEL”